Jeżeli poniższy newsletter nie wyświetla się poprawnie, użyj tego linka

BSJP i Konfederacja Lewiatan
zapraszają w ramach Akademii Lewiatana na szkolenie:

Marketing z głową:
Jak świadomie korzystać z praw
autorskich, znaków towarowych
i wizerunku w komunikacji reklamowej?

20 listopada 2015 r., godz. 9:30-16:15
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

 

Partner:
 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu podstaw prawnych działań PR i marketingowych. Szkolenie uwzględnia nowoczesne sposoby komunikacji, takie jak Internet i media społecznościowe.

Warsztaty obejmują wybrane zagadnienia, dotyczące warunków i zasad korzystania z cudzego wizerunku (w tym osób znanych, także nieżyjących), znaków towarowych, muzyki, cytatów, badań, obiektów architektury lub fotografii. Szkolenie odpowie na pytania, jak  bezpiecznie i legalnie pozyskiwać prawa do wyżej wskazanych utworów oraz w jaki sposób najlepiej zabezpieczać interesy firmy przy zawieraniu umów.

Temat szkolenia adresowany jest głównie do działów prawnych, PR, marketingu i agencji reklamowych.

Po szkoleniu uczestnicy będą  dysponować wiedzą, która pozwoli im na dobrą orientację w dziedzinie podstaw prawa reklamy, poznanie sposobów ograniczenia ryzyka dla firm, a także będą potrafili bezpiecznie korzystać z kreatywnych pomysłów zarówno własnych, jak i zleceniodawców.

Akademia Lewiatana jest kierowana do wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, które na bieżąco opłacają składkę członkowską.

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 listopada, 2015 r.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w Akademii Lewiatana jest bezpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy

 

9.30 - 10.00
Rejestracja, kawa powitalna

10.00 - 11.00
I. Reklama

 • źródła prawa w zakresie reklamy
 • ogólne zasady dot. reklamy

II. Przedmiot ochrony prawa autorskiego

 • utwór
 • utwory audiowizualne
 • utwory plastyczne i architektoniczne
 • utwory fotograficzne
 • utwory graniczne
 • utwory osierocone

11.00 - 11.45
I. Opracowanie a inspiracja

 • dozwolony użytek chronionych utworów
 • dozwolony użytek prywatny
 • dozwolony użytek publiczny
 • prawo przedruku
 • prawo cytatu

11.45 - 12.00
Przerwa kawowa

12.00 - 12.45
I. Znaki towarowe w reklamie 

 • rodzaje znaków towarowych
 • podstawowe zasady ochrony znaków towarowych
 • cudze znaki towarowe w reklamie

12.45 - 13.30
Lunch

13.30 - 15.00
I. Ochrona wizerunku

 • prawo do wizerunku
 • zasady korzystania z prawa do wizerunku
 • podstawowe cele rozpowszechniania wizerunku
 • korzystanie z wizerunku osoby powszechnie znanej w celach komercyjnych
 • korzystanie z wizerunku osoby zmarłej

II. Ochrona uczciwej konkurencji w reklamie

 • czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy
 • uchwały rady reklamy

15.00 - 15.15
Przerwa kawowa

15.15 - 16.00
I. Internet i media społecznościowe

 • Zasady korzystania z cudzych utworów w Internecie
 • Specyfika mediów społecznościowych

16.00 - 16.15
pytania, podsumowanie

 


 
 

Janina Ligner-Żeromska
partner / adwokat

Specjalistka prawa własności intelektualnej i przemysłowej, mediów i nowych technologii. Adwokat (od 1993 r.). Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Współpracuje z BSJP od 2014 r. Wcześniej szefowała praktyce prawa własności intelektualnej i nowych technologii oraz prawa mediów jednej z największych polskich kancelarii.

 • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej W Warszawie
 • Członek International Trademark Association
 • Członek International Bar Association
 • Członek założyciel Fundacji Prawo do Pomocy

Prelegentka na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych zagadnieniom własności intelektualnej, prawa komputerowego, nowym technologiom i mediom oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, autorka publikacji z zakresu prawa nowych technologii i autorskiego.

Rekomendowana przez Legal 500, Chambers & Partners, World Trademark Review oraz Best Lawyers.
 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Janina Ligner-Żeromska (sprawy merytoryczne)
BSJP
e-mail: janina.ligner-zeromska@bsjp.pl

Izabela Tałałaj (sprawy organizacyjne)
Konfederacja Lewiatan
e-mail: italalaj@konfederacjalewiatan.pl

Lewiatan        
Konfederacja Lewiatan    
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
Tel. +48 22 55 99 900
Fax +48 22 55 99 910
www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl

Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj tego linka
Mailing wysłany za pomocą systemu www.sare.pl